کشمش کارخانه ای

بازار توزیع کشمش کارخانه ای

کشمش کارخانه ای یکی از انواع خشکبار محسوب می گردد که در کشورمان تولید می شود و استقبال بسیار خوبی نیز دارد،

کشمش صادراتی به صورت کیلویی و بسته شده در بازار به

بیشتر بخوانید