کشمش سبز تیزابی

صادر کننده عمده کشمش سبز تیزابی

از فرآورده های پر مصرف انگور ها کشمش ها هستند که نمونه های مختلفی هم دارند و به دو صورت سنتی و صنعتی تهیه می شوند. در این میان کشمش سبز تیزابی بیشترین میزان مصر

بیشتر بخوانید