توزیع کشمش عمده

توزیع انبوه کشمش عمده

کشمش، میوه خشک شده دانه های انگور است. تاکستان های فراوان انگور در ایران باعث شده است که کشمش به صورت انبوه در ایران تولید شود و به کشورهای مختلف صادر شود و در

بیشتر بخوانید