تولید کشمش آفتاب خشک

تولید عمده کشمش آفتاب خشک

به دلیل آن که میوه انگور، نیز مانند میوه های دیگر در تمام فصول سال به صورت طبیعی برای مصرف وجود ندارد. این نوع میوه نیز به صورت کشمش آفتاب خشک، به دو صورت سنتی

بیشتر بخوانید