صادرات کشمش مرغوب

صادرات کشمش تیزابی مرغوب

صادرات کشمش تیزابی مرغوب به سایر کشورها به علت فواید فراوان و متنوع آن در حال افزایش است.کشمش تیزابی به کشمشی گفته می شود که در روش خشک کردن آن از ماده ای به نا

بیشتر بخوانید

صادرات کشمش مرغوب به عراق

بازار تقاضای کشمش مرغوب تولید شده در ایران تنها محدود به بازارهای داخلی نیست و صادرات آن به بسیاری از کشورهای همسایه مانند عراق نیز انجام می شود. کشمش در انواع

بیشتر بخوانید