صادرات کشمش هسته دار

مرکز صادرات کشمش هسته دار

کشمشی کی از پروفایل فایده ترین و خوشمزه ترین خشکبار جهان است که به صورت های مختلف قابل استفاده می باشد بعضی از کشورها به صورت هسته‌دار تولید می‌شوند یعنی از انگ

بیشتر بخوانید