عرضه کنندگان کشمش مشهد

عرضه کنندگان بهترین کشمش سبز مشهد

خراسان رضوی قطب تولید کشمش در ایران است. کارخانجات کشمش سبز مشهد، کاشمر و قوچان از بهترین تولیدکنندگان انواع کشمش در این شهر هستند.

بیشتر بخوانید