فروشنده کشمش خشک

خشک

کشمش خشک در زمره مهم ترین محصولاتی قرار می گیرد که همواره توسط شرکت های پخش آجیل و خشکبار عرضه می شوند؛ همان طور که از نام ماده خوراکی مشخص است؛ رنگی سبز و ظاهر

بیشتر بخوانید