فروشندگان کشمش پلویی

فروشندگان کشمش پلویی سیاه

چشمش به سه گروه تقسیم می‌شود که می‌توانیم به گروه آفتابی گروه تیزابی و گروه انگوری آن را تقسیم کنیم کشمش پلویی نوعی خاص از انگور است که بارون بشه سنتی تبدیل به

بیشتر بخوانید