فروشگاه کشمش اعلا

فروشگاه مرکزی کشمش اعلا

کشمش اعلا در انواع مختلف می باشد کشمش سبز اعلا ، کشمش پلویی اعلا ، کشمش تیزابی اعلا و.. به طور کلی کشمش اعلا و خوب باید گوشتی ، کشیده ،تمام رنگ یک دست ،دانه های

بیشتر بخوانید