مراکز عرضه کشمش تیزابی

مراکز عرضه کشمش تیزابی فله ای

در کشور ما، شهرهای گوناگونی به تولید کشمش می پردازند. ولی در این میان شهر کاشمر به عنوان مرکز کشمش تیزابی بوده و جزو مرغوب ترین کشمش های ایرانی است و کیفیت بسیا

بیشتر بخوانید