مرکز تولید کشمش

مراکز تولید کشمش سبز صادراتی

کشمش سبز صادراتی از تولیدات کاشمر و خلیل آباد خراسان رضوی بوده و به نوعی در دنیا منحصر بفرد می باشد.

متاسفانه اینجا هم عدم توانایی مسئولان خودش را نشان می ده

بیشتر بخوانید