مرکز صادرات کشمش

مرکز صادرات کشمش خشک

میوه ی خشک انگور را کشمش می گویند که از انواع خشکبار به حساب می آید. امروزه برای خشک کردن میوه و کشمش روش های مختلفی وجود دارد. برای ماندگاری بیشتر و عدم تغییر

بیشتر بخوانید

مرکز صادرات کشمش هسته دار

کشمشی کی از پروفایل فایده ترین و خوشمزه ترین خشکبار جهان است که به صورت های مختلف قابل استفاده می باشد بعضی از کشورها به صورت هسته‌دار تولید می‌شوند یعنی از انگ

بیشتر بخوانید