پخش کننده کشمش سرخ

پخش کننده عمده کشمش سرخ

کشمش سرخ از خشک شدن انگورهای قرمز در آفتاب تهیه می شود از این کشمش ها برای درست کردن انواع پلوها و کیک ها و شیرینی ها استفاده می شود و همچنین این کشمش به صورت ع

بیشتر بخوانید