کشمش آفتابی صادراتی

پخش کننده کشمش آفتابی صادراتی

در ایران، شهرهای مختلفی به تولید کشمش می پردازند. ولی در این میان کشمش آفتابی کاشمر جزو مرغوب ترین کشمش های تولید شده در ایران است و کیفیت بسیار خوبی دارد و حتی

بیشتر بخوانید