کشمش سبز عمده

توزیع انبوه کشمش سبز عمده

کشمش سبز ا انگور های بی دانه یا دانه دار هستند که توسط نور خوشید خشک میشوند. کشمش های خشک شده در رنگ های سیاه، قهوه ای، طلایی و سبز و دارای خواص های فراوانی می

بیشتر بخوانید