کشمش طلایی اراک

توزیع کشمش طلایی اراک

کشمش خواصی مشابه انگور و به مراتب حتی بیشتر از آن دارد و می تواند به شکل ساده تری نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ توزیع کشمش طلایی اراک باعث می شود تا مصرف کنندگان

بیشتر بخوانید

مراکز تولید کشمش طلایی اراک

به دلیل آن که در برخی مناطق کشور از جمله اراک، انگورهای فراوانی کاشته می شود. و همه ساله استفاده از این میوه طبیعی مقدور نمی باشد. به صورت انواع کشمش نیز قابل ا

بیشتر بخوانید