کشمش پلویی عمده

قیمت عمده کشمش پلویی

یکی از فرآورده های به دست آمده از انگور های زرد، سبز و قرمز که به روش سنتی و صنعتی هم به دست می آید و محبوبیت زیادی هم دارد کشمش می باشد. این محصول نمونه های مخ

بیشتر بخوانید