کشمش کاشمر صادراتی

نرخ کشمش کاشمر صادراتی

کشمش بیشتر در مناطقی تولید می شود که تولید انبوه انگور داشته باشند. یکی از این شهرها که در زمینه تولید انگور و کشمش، توانسته جایگاه ویژه ای داشته باشد، کاشمر بو

بیشتر بخوانید